תקנון אתר - תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבא ל- yyyhub  הבית המקוון שלנו להדרכת מקצועות היוטיוב (להלן: "האתר"\ "yyy"). האתר מופעל ע"י חברת "מורן זר קצנשטיין – yyy (להלן: "החברה") אשר הינה בעלת כל הזכויות באתר ובתוכנו. עצם השימוש שלך ושל כל אדם\ישות\גולש\משתמש (להלן: "המשתמש") באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, מהווים הסכמה גורפת הן לתנאי השימוש והן למדיניות הפרטיות של האתר (כפי שיעודכנו מעת לעת ואשר מיועדים לנשים ולגברים כאחד-ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)(ייקראו יחדיו "תנאי השימוש"), המפורטים להלן: 

1. שירותי yyy

(א) הגישה אל הקורסים והסדנאות של yyy תתאפשר מתוך אתר מארח בשם "האקדמיה" ו\או כל פלטפורמה מארחת אחרת עליה תחליט החברה מעת לעת ("האתר המארח"). לצורך הצטרפות לקורס\ים מקוון\ים ולסדנאות שלנו ב-  yyy יש להשלים באתר yyy תהליך רישום ותשלום (בהתאם למפורט בצד כל קורס או סדנא המוצעים בשירותי האתר). בסיום הליך הרישום והתשלום תקבלו שם משתמש וססמא (להלן: "חשבון משתמש"\"החשבון") המאפשרים גישה לקורס או לסדנא שלנו באתר המארח. מובהר כי ללא שם משתמש וססמא לא תתאפשר גישה כאמור. פתיחת חשבון מחייבת מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת ובהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. 

(ב) משתמש עשוי להידרש למסור פרטי התקשרות גם במסגרת הצטרפות למועדון חברים,  הרשמה לקבלת עדכונים ודיוורים מאת yyy ולצורך קבלת גישה לשירותים אחרים ככל שיציע האתר גם שלא בתמורה, דוגמת צפיה בסרטונים מקוונים כפי שיוצעו לצפיה באתר מעת לעת (מובהר כי לא ניתן יהיה להוריד תכנים המוצעים ללא תשלום אל מכשירו של המשתמש).

(ג) חשוב לדעת כי שם המשתמש והססמא שקיבל משתמש שפתח חשבון באתר נועדו לשימושו הפרטי והאישי בלבד. חל איסור גורף להעבירם לכל משתמש ו\או אדם אחר. המשתמש אינו רשאי לעשות באתר המארח ובאתר וכן בשירותי האתר, בקורסים, בסדנאות, בתכני האתר וכיו"ב  כל שימוש שאינו חלק מהשירותים המוצעים על ידי yyy ו\או האתר המארח ושאינו לצרכיו האישיים של המשתמש- ואלה בלבד.  חל איסור מוחלט לעשות באתר\באתר המארח ו/או בכל חלק מהנ"ל כל שימוש אחר, לרבות כל שימוש מסחרי ו\או שימוש בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע ,שימוש הפוגע בזכות יוצרים ו\או זכות קניין רוחני אחרת, בזכות לפרטיות ו\או בהוראת כל דין אחר. השימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל, והכל כפוף להגבלות פילטר IP. היה ובחר משתמש קטין (מתחת לגיל 18) או כזה שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל באתר כאילו קיבל את אישור הורי הקטין/האפוטרופוס לעשות כן.

2. הרשמה לקורסים ולסדנאות המוצעות בתשלום באתר yyy

(א) בעל חשבון שביצע רישום ותשלום וקיבל שם משתמש וסיסמא, למעשה רוכש רישיון גישה לקורס \לסדנא של yyy ("התכנים") המוצעים בתשלום. רשיון השימוש מוגבל לשימושים המפורטים בצד כל פריט שהוצע לרכישה והנו אישי, חוזר, מוגבל בזמן ולא בלעדי ("רישיון השימוש בתכנים" או "הרישיון").

(ב) התכנים יהיו זמינים על גבי האתר המארח למשך הזמן הנקוב לצד פריט התוכן שנרכש באתר. רכישה של התכנים כאמור תיעשה בהתאם למחיר כל קורס \סדנא או כל פריט תוכן ספציפי אחר, כפי שיעודכן באתר מעת לעת. החברה רשאית לשנות את מחירי הרשיונות  לפי שיקול דעתה הבלעדי ומחירים אלו יחולו על כל רכישה חדשה של רישיון שתתבצע לאחר מועד עדכון המשתמשים בדבר השינוי.  הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בהתאם לדין אלא אם צוין מפורשות אחרת.

(ג) משתמש רשאי לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ישראלי\בינלאומי שהונפק בישראל ע"י איזו מחברות כרטיסי האשראי. במקרה של שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי-  המשתמש (וככל שהמשתמש קטין, הורה\אפוטרופוס חוקי שלו בשמו) מצהיר ומתחייב בזאת  כלפי החברה כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של בעל הכרטיס וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של בעל הכרטיס\ צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש בכרטיס כאמור. לאחר אישור פרטי העסקה ע"י חברת כרטיס האשראי, יישלח למשתמש אישור רכישה לכתובת המייל שלו, אותה הזין בעת פתיחת החשבון באתר ("מועד הרכישה"). במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברות האשראי, מוזמן המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך טיפול בהסדרת אישור חברות האשראי לביצוע הרכישה.

(ד) את רשימת הרישיונות אותם רכש המשתמש מן האתר, יוכל המשתמש לראות ב"אזור האישי" שלו באתר. ככל שרלוונטי, תכנים ו\או רשיונות אשר החיוב בגינם מתחדש ניתנים לביטול החידוש על ידי המשתמש באופן עצמאי ב"אזור האישי" שלו באתר.

(ה) המשתמש מתחייב בזאת – וככל שהמשתמש הינו קטין, אזי הורי הקטין/אפוטרופוס החוקי של הקטין מתחייבים בזאת, בשם הקטין, כלפי החברה – כי כל הפרטים אותם הזין המשתמש במהלך ההרשמה לביצוע הרכישה יהיו מדויקים, מעודכנים ומלאים.

3. ביטול עסקה:

אנחנו רוצים שתהיו מרוצים מהשירות שלנו! במידה ותתעורר בעיה כלשהי עם הקורס שלכם, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו ותנו לנו הזדמנות לטפל בנושא לשביעות רצונכם. אם בכל זאת החלטתם לבטל, יש לפעול לפי המפורט להלן:

  • כל ביטול יכול שייעשה בהתאם להנחיות דיני הגנת הצרכן ובאחת מן הדרכים הבאות:

פניה כתובה לחברה במייל ifat@yyyhub.com או בטלפון 050-8284433. מועד הביטול ייקבע על פי המועד בו נתקבלה הפניה בחברה ("מועד הביטול").

  • ביטול השתתפות בקורס המקוון:

משתמש שרכש קורס מקוון ושביקש לבטל את השתתפותו בקורס יהא זכאי להחזר כספי מלא ובלבד שלא פתח עדיין כל שיעור נוסף מעבר לשני השיעורים הראשונים של הקורס ("שיעורי הניסיון"). משתמש שביקש לבטל את השתתפותו לאחר שפתח שיעורים נוספים מעבר לשיעורי הניסיון יחוייב במלוא עלות הקורס.  

  • ביטול השתתפות בסדנא:

משתמש שרכש סדנא ושביקש לבטל את השתתפותו יהא זכאי להחזר כספי מלא באם בקשת הביטול נעשתה מיד לאחר השתתפותו במפגש הסדנא הראשון. במקרה בו הסדנא מוצעת בצירוף לקורס מקוון יתאפשר החזר כספי מלא בכפוף לכך שהמשתמש לא צפה ביותר משיעורי הניסיון  המקוונים ולקח חלק במפגש הסדנא הראשון בלבד. משתמש שביקש לבטל את השתתפותו לאחר שפתח שיעורים נוספים מעבר לשיעורי הניסיון ושנכח במפגשים נוספים של הסדנא (מעבר למפגש הראשון) יחוייב במלוא העלות.

  • הצדדים מצהירים כי חבות החברה בקשר לכל תלונה שיעלה משתמש תהא מוגבלת לסכום אשר שילם/ה עבור רישיון השימוש בתכנים והחברה לא תהא אחראית לכל נזק עקיף\אחר ככל שייטען.

4. בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר לרבות כל רכיב מרכיביו (לרבות שם המתחם, שם האתר, סימני מסחר, שיטות הלמידה, תוכן השירותים, המצגות, הלוגו, העיצוב, אייקונים, גרפיקה, סרטונים, אודיו, צילומים, טקסטים, קודים וססמאות משתמש וכיו"ב) וכל המידע הנמצא בו (להלן ייקראו יחדיו : "התוכן") מוגנים תחת דיני הקנין הרוחני, בין היתר בזכויות יוצרים, בישראל ומחוצה לה.  הבעלות וכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן ובכל הקשור אליהם הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או שהיא בעלת רישיון מאת צדדים שלישיים לעשות בהם שימוש. המשתמש אינו רשאי ומתחייב שלא לעשות כל שימוש שלא הותר מפורשות תחת תנאי השימוש, לרבות להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, לשנות, למסחר, להעביר או להנגיש לאחרים (לרבות בדרך של העמדה לרשות הציבור, העלאה, הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום או בדרך של ייצוא תכנים אל מחוץ לאתר בכל דרך כגון בדרך של מיסגור, יצירת לינק עמוק, הטמעה וכיו"ב). הנהלת האתר מאשרת למשתמש באתר לצפות בחומרים המופיעים באתר ובשירותיו, וזאת לצורכי צפיה לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בתכני האתר לבעלות המשתמש באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור אנו מתירים הפניה חיצונית לאתר – ובלבד שתבוצע ע"י קישור לעמוד הבית של האתר בלבד, כאשר לחיצה על הקישור תוביל לפתיחת עמוד הבית של האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת וללא כל מסגרת ו/או כותרת.

5. הגבלת אחריות

(בסעיף זה ייקרא "המשתמש" גם כל מי מטעמו של המשתמש).

השימוש באתר ובשירותיו מוצעים  AS IS  וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. משתמשים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ ממוקדים. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת החברה בשום אופן.
החברה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בקשר עם התוכן המוצג באתר כפי שהוא ובכפוף לזמינותו ואשר נועד למטרות כלליות בלבד ואינו מהווה בשום אופן המלצה ו/או חוות דעת, בין היתר בקשר לרכישת מוצר\ למתן שירות. המשתמש מוותר בזאת ויהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לגבי הסתמכותו על התוכן המוצג באתר כאמור. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או ייפגע והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. מובהר, כי החברה אינה ולא תהא אחראית לציוד של המשתמש (מחשב, ציוד הקפי וכיו"ב) וזוהי אחריותו המלאה של המשתמש לדאוג לכשירות ציודו וביצוע הבדיקות הרצויות בטרם הצטרפות לשירותי האתר. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והוא מצהיר כי החברה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש\ טעות\השמטה \מניעת גישה או שימוש באתר, נזק לרכוש השתמש וכיו"ב, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אבדן, בין אם ישיר או עקיף, לרבות נזקים תוצאתיים, אקראיים ונלווים ו/או פיצויים עונשיים כלשהם, לרבות בגין הפסד רווחים, הפסד בנפח עסקים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד/איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין ו/או כל הפסד ו/או נזק כספי ו/או אחר) אשר נובעים ו/או קשורים לאתר ו/או לתוכן והשירותים הניתנים בו ו/או השימוש בהם. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את האתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות סגירתו, זאת ללא צורך בהודעה על כך מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. ככל שיפורסמו מבצעים באתר, תנאי מבצעים כאמור יהיו כפופים לתנאים שיקבעו לאותו עניין בתקנון המבצע הרלבנטי. החברה רשאית בכל עת לשנות\ להפסיק את הפעילות המבוצעת באתר באופן מלא\חלקי\זמני\קבוע, להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתשלום ו/או ברישום ע"י המשתמש, וכל זאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות . שינוי כאמור ייכנס לתוקף החל מהמועד בו פרסמה החברה הודעה על כך באתר והמשתמש מצהיר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה\דרישה\תביעה בקשר לנ"ל.

6. קישוריות לאתרים אחרים ופרסומים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול בין היתר תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות בקשר לשירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם. הנהלת האתר רשאית להציג או לכלול באתר מידע בנוגע למוכרים או מציעי שירותים וקישוריות לאתרים המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים להנהלת האתר ואינם בשליטתה (להלן – "צדדים שלישיים"). השימוש במידע ובאתרים של צדדים שלישיים אלה יעשה בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.   תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים אינם בבעלותה של הנהלת האתר ואינם באחריותה כי אם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים. מודגש בזאת, כי בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ובין בעלי אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים, וכי הנהלת האתר אינה קשורה באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם ואין לה שליטה על תוכנים, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישור, חסות, המלצה או העדפה ע"י הנהלת האתר לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים/שירותים המוצגים בהם. ככל שבאתרים אלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, הנהלת האתר אינה צד לעיסקאות אלה ולא תחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים/שירותים שכאלה. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר לאותם אתרים. הנהלת האתר איננו מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ פעיל .הנהלת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .הנהלת האתר איננו מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת ,הנהלת האתר תעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור. אם המבקר באתר יבחר לעשות שימוש  בקישורים  ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה,  ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. אנו ממליצים לך להיות עירני וזהיר, להקפיד לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה ,פוגעני, מעליב, עויין ,מאיים, שיקרי, גס ,אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי. תשומת ליבך כי אתרי צד ג ' עלולים להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה. בכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.  האתר עשוי להעמיד לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור לאתר או לחברה והוא יהיה כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של החברה.

7. מדיניות COOKIES

באתר נעשה שימוש בעוגיות (cookies), לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. אתה רשאי, כמובן, לבטל בכל רגע את השימוש בעוגיות על ידי התאמת ההגדרות בדפדפן שלך, אולם אם תעשה כן לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

ידוע לך כי בהיותך גולש באתר, אתה מסכים כי למדיניות קוקיז ואיסוף מידע באתר yyy.

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

yyy שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור. על שינויים מהותיים תימסר הודעה בדף הבית של האתר.  

8. מדיניות פרטיות

yyy מודה לך על השימוש באתר. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.

במקרים מסוימים, השימוש בשירותים שונים המוצעים באתר, כגון יצירת קשר, קבלת ניוזלטר או משלוח שאלות, מחייבים הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך (למשל, שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב). מסירת הפרטים אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בשירותים. אם נרשמת לשירות, הנך מתחייב כי כל הפרטים שמסרת בעת הרישום הם נכונים ומדויקים. לגבי ניוזלטר, מידע פרסומי ותכתובות אלקטרוניות שyyy עשויה לשלוח אליך (מטעמה או מטעם צד שלישי)- בהתאם להוראת הדין, הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל הודעות כאמור בכל עת.

בנוסף, yyy אוספת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ידוע לך ואתה מסכים כי yyy רשאית לעשות שימוש במידע אותו מסרת בעת הרישום, או מידע אחר שנאסף אודותיך והמזהה אותך באופן אישי, לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך, למשל, בכפוף להוראות הדין, yyy רשאית להשתמש בפרטים שמסרת, או במידע שנאסף אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לצורך אספקת השירותים באתר, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי גולשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת פרסומות באתר לתחומי ההתעניינות שלך, משלוח ניוזלטר, יצירת קשר עמך, פרסום תכנים מטעמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, yyy תשמור את הפרטים האישיים שמסרת במסגרת מאגר מידע.

ככלל, yyy לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך.
עם זאת, במקרים הבאים, yyy עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים –

במסגרת שיתופי פעולה בין yyy לצדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע דרוש לאותו צד שלישי לצורך אספקת השירותים לך; בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;

במקרה שyyy תקבל צו שיפוטי המורה לך למסור את פרטיך;

במקרה בו yyy סבורה כי הדבר נדרש על מנת למנוע נזק חמור לגופך או רכושך או לצורך עמידה בהוראות הדין;

במסגרת הליך משפטי בינך לבין yyy;

במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר.

9. שונות

(א) כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה להנהלת האתר ו/או מי מטעמה; (ב) בכל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם בנוגע לתוכן כלשהו המצוי באתר, מוסכם בזאת בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש באתר, בהתאם לסעיף 12 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1212, כחוזה נפרד בכתב – על תקופת התיישנות מוסכמת של שישה חודשים מהמועד הראשוני של פרסומו באתר של התוכן הרלבנטי, נשוא פניית המשתמש (" תקופת ההתיישנות המוסכמת"). כל פניה של משתמש להנהלת האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, תיחשב כאילו שלא נעשתה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מהתייחסות אליה. מובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין; (ג) הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך; (ד) אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, המתפרסמים להלן ובאתר; (ה) דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית ו/או תביעה הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות; כל תביעה שתוגש כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור לאתר או הנובע ממנו תתברר ותובא להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד;  (ה) המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מכח כל תביעה, דרישה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר נובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרה של תנאי השימוש ע"י המשתמש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה, אשר בהתאם לתנאי שימוש אלה אין לחברה אחריות לגביו; (ו) הפרת תנאי השימוש מהווים הפרת הסכם זה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש שהפר תנאי הסכם זה בשירותי האתר ולחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי. החברה תהיה רשאית להקפיא ו/או לבטל את חשבונו של המשתמש ולא לאפשר לו לעשות שימוש באתר ובשירותיו, באם השימוש באיזה מחשבונותיו או באתר הינו בניגוד לאמור בתנאי הסכם זה ו\או לכל תקנון רלוונטי אחר ו/או בניגוד להוראות כל דין חל ו/או אם הפרטים שהמשתמש הנ"ל מסר בעת פתיחת החשבון הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים, ולא תהיה למשתמש הנ"ל זכות לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך; (ז)משתמש שהפר את תנאי ההסכם ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידו.